Uitzicht Boerderij Croy

Stichting Geloof Hoop en Liefde

Foto550-HUU8GDGL formaat

Na de dood van de Freule kwam het kasteel en het overige bezit in handen van de Stichting Geloof Hoop en Liefde en kreeg het kasteel de bestemming van bejaardenhuis, zoals de freule had gewenst. In 1969 kwam aan deze bestemming een einde, waarna een charismatische stichting zich in het kasteel vestigde. Nadat deze stichting in 1990 naar elders was verhuisd werd het inwendige van het kasteel grondig gerestaureerd. Sindsdien wordt het kasteel bedrijfsmatig verhuurd met respect voor de monumentale historische waarde.

.

Missie en Visie GHL
De missie van de Stichting Geloof Hoop en Liefde is gebaseerd en geïnspireerd op de nalatenschap van Johanna Carolina Constantia Wilhelmina (freule Constance) van der Brugghen van Croy.

Missie
GHL beheert kasteel Croy met alle bijbehorende bezittingen. De opbrengsten worden aangewend voor instandhouding en beheer hiervan  en nadat aan deze primaire doelstellingen is voldaan, is er ruimte voor bijdragen aan de hedendaagse armen en behoeftigen van Stiphout en Aarle-Rixtel.

Visie
GHL geeft een ruime interpretatie aan instandhouding en beheer van het Landgoed Croy en geeft een eigentijdse invulling aan de wijze waarop de rol naar de armen en behoeftigen van Stiphout en Aarle-Rixtel wordt geconcretiseerd.”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!