Bierverleden Kasteel Croy

 

The Prinsen Story – ‘From the moment it was founded.

This company dates back more than 75 years and has certainly stood the test of time. The Prinsen Story 'From the moment it was founded until today' is a chronological overview of this family business that is now being run by the third generation.

Before 1923 ‘The beginning’Before the present-day company started making dried foodstuffs, Martinus Prinsen built his own brewery in the centre of Aarle-Rixtel opposite the church.
Brewing beer was in his blood –
his father was the 'castle brewer' of Croy Castle.
His son, Henry Trudo, took over and even his grandson Johan helped to run the brewery for a long time, but he did not believe that there was much future in it. The upcoming industrialisation and mechanisation asked very high investments, too high!

1931 – 1948 ‘Aarle-Rixtel’

After his father stopped running his brewery, Johan returned to the village he was born in, Aarle-Rixtel, where he continued and further mechanised the production of blancmange powder in the brewery building.

 

BROUWERIJEN IN AARLE-RIXTEL
(thans gemeente Laarbeek)

 

 Enkele jaartalen

 1794:

In deeze Dorpe is maar een Brouwerije

 1816:

1 brouwerij met 4 werklieden.

Voormalige staat:

Redelijk.

Huidige staat:

Redelijk.

Consumptie:

In de gemeente en omliggende plaatsen.

 Vanaf 1900:

1a. G. Nikkelen

1900

1b. Jos. Bots

1910

2a. M. Prinsen, bierbrouwerij De Zwaan

1900

2b. H.T. Prinsen, bierbrouwerij De Zwaan

1915

2c. H.F. Prinsen, bierbrouwerij De Zwaan

1925

 

 De brouwerij op kasteel Croy

"Dicht bij het kasteel op het grondgebied van Aarle stond de brouwerij, welke door de bekwaamheid van den voorgaande brouwer, wiens familie reeds sinds 1803 aldaar woonde, zulk eene vermaardheid gekregen had, dat het Croysche bier zelfs buiten de provincie Noord-Brabant bekend en gedronken werd. Doch in het jaar 1867 kocht Prinzen een eigen brouwerij in de kom van het dorp, verhuisde derwaarts met geheel zijn gezin en nam alzoo, natuurlijk tegen den zin der Freule, de gehele nering met zich mede.
(Bron: De Freule van Croy, door den Zeer Eerw. Heer G. van den Elsen - 1897)