Het kasteel en zijn bewoners.

 

De familie

Van der Brugghen

Familiewapen - Van der Brugghen.

In 1772 werd Jan Anthonie van der Brugghen de nieuwe eigenaar van Croy. Hij werd op 5 januari 1747 te Rembang (Java) geboren als zoon van Dirk Willem van der Brugghen. Laatstgenoemde was opperkoopman en gezaghebber te Soerabaja. In 1758 vertrok het gezin naar Nederland. In 1770 trouwde Jan Anthonie met  Maria Fortunee le Boulenger.

Jonkher Johan Carel Gideon

In 1778 verkocht hij het kasteel aan zijn halfbroer Johan Carel Gideon van der Brugghen, die in 1753 te Colombo, Ceylon, werd geboren. Hij was gehuwd met Margaretha Geertruide Falck, bij wie hij vier kinderen verwekte, nl. Johan Gideon Willem Karel, George Tammo Theodorus Adrianus, Johanna  Carolina Constantia Wilhelmina en Louis Carel Auguste.

In 1809 kreeg hij hoog Frans bezoek: niet minder dan Lodewijk Napoleon, een broer van Keizer Napoleon, bracht een bezoek aan Croy. Onderweg had hij Aarle-Rixtel bezocht, waar de pest heerste. Hij liet onder meer 2000 dekens uitdelen en schonk een grote som geld  aan de lijdende bevolking. Inmiddels was Johan Carel eigenaar geworden van Binderen en Kruisschot.

Op Binderen liet hij vloeiweiden aanleggen waarbij hij gebruik maakte van het kalkrijke water van de Zuid-Willemsvaart , die inmiddels was aangelegd. Johan Carel Gideon was een verwoed schapenfokker. Hij liet een  aantal Spaanse rammen overkomen om die te kruisen met het Kempische heideschaap.Ter ere van deze Spaanse Merinos liet hij een heuse Spaanse Schop bouwen.

 

Inmiddels had hij op Binderen ook een Schaapskooi laten bouwen, wat heden ten dage in gebruik is als kapelleke. Aan de Zuid-Willemsvaart liet hij een wolververij bouwen alsook Huize Karelstein.

 

Jonker George Tammo Theodorus

  Een van de 3 zonen van Jonker van der Brugghen was George Tammo Theodorus van der Brugghen.
Hij werd op 1 december 1784 te Utrecht geboren.
Hij vocht onder meer als 2e luitenant bij het tweede regiment lansiers van de Franse keizerlijke garde.
Zijn voorlopig laatste gevecht vocht hij in de slag bij Waterloo, echter nu aan Nederlandse kant. Tijdens deze slag raakte hij gewond.
In 1840 werd hij gepensioneerd en was hij inmiddels teruggekeerd op Croij, waar hij op 14 augustus 1864 overleed.

 

Freule Johanna Carolina Constance Wilhelmina

  Johanna  Carolina Constance Wilhelmina van der Brugghen (meestal Constance genoemd) was de enige dochter van jonker Johan Carel Gideon. Zij  werd op 7 augustus in Utrecht geboren en protestants gedoopt.Tijdens haar opvoeding werd haar verdraagzaamheid bijgebracht onder andere ten opzichte van anders gelovenden. Ook werd haar een sterk gevoel voor culturele waarden bijgebracht. Zo tekende, schilderde, musiceerde ze en las ze graag.Ze bleef uiteindelijk als laatste telg van de familie Van der Brugghen op het kasteel achter. In 1871 liet zij zich, tot woede van haar Protestante familie, Katholiek dopen. Twee jaar later, in 1873, kwam zij te sterven. In haar testament liet zij vastleggen dat het kasteel onderdak zou moeten bieden aan 20 Stiphoutse en 10 Aarle-Rixtelse bejaarden. Haar wens kwam in vervulling want in 1873 namen de zusters van Liefde, die inmiddels MariŽngaarde in Aarle-Rixtel hadden betrokken, de zorg op zich voor de oudjes onder de mantel van het Stiphoutse

 

Armenbestuur onder de naam Geloof  Hoop en Liefde, tegenwoordig de gelijknamige stichting. Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd het kasteel van binnen grondig gerestaureerd en kreeg het de bestemming als kantoor.